Terugblik op de jaarlijkse buurtborrel

Tijdens de jaarlijkse buurtborrel op 19 september 2018, blikten we nog eens terug op waar Prins Kavelhof voor staat.

Het groots buurtfeest is tot stand gekomen door een fijne samenwerking tussen woonzorgcentrum Vesalius, Prins Kavelhof, het OCMW en Meeza, de uitbater van Kaveltafel. Dit initiatief vond voor de tweede keer plaats en heeft als doel om elkaar beter te leren kennen en van onze buurt een aangename woonomgeving te maken waar men echt kan SAMEN LEVEN. Elkaar ontmoeten, verhalen delen en vooral gezamenlijk genieten is waar de jaarlijkse buurtborrel voor staat!

Prins Kavelhof vertegenwoordigt een groep van 191 assistentiewoningen en heeft als opdracht zich in te zetten op sociale netwerkvorming en participatie. Prins Kavelhof heeft samen met Vesalius het initiatief genomen om verder in te zetten op buurtzorg.

Definitie buurtzorg:

Enerzijds heb je een Actief zorgzame buurt: de nadruk ligt op de buurt, die leeft, voor jong en oud, waar bewoners elkaar kennen, en zorgen voor elkaar. Anderzijds heb je Buurtgerichte zorg waarbij de nadruk ligt op het professionele karakter, en de zorg- en dienstverlening, die zo dicht mogelijk bij de bewoner plaatsvindt. Het gaat bij buurtzorg dus zowel over de buurt, waar het eigenaarschap eerder bij de buurtbewoners ligt (die zorg dragen voor elkaar), als over de buurtgerichte zorg, waar het eigenaarschap vooral bij de professionelen ligt.

 Buurtzorg staat voor:

 • Centraal: de sociale cohesie en het welzijn van buurtbewoners
 • Aandacht voor actief burgerschap, informele zorg en kwetsbare groepen
 • Er is een lokale , goede en afgestemde samenwerking (triadisch werken) tussen gebruikers, informele zorgverstrekkers en professionele zorg- en dienstaanbieders
 • Alle buurtbewoners worden betrokken ongeacht de leeftijd, met of zonder zorgvraag;
 • Het volledige ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod is nabij beschikbaar en toegankelijk
 • Oog voor aangepaste woningen, en inrichting van openbare ruimte
 • Ook mantelzorgers krijgen ondersteuning

De voordelen van buurtzorg situeert zich op meerdere vlakken:

Het individu voelt zich omringd, heeft een verhoogd aantal sociale relaties, kan bij zijn omringende netwerk of het professionele circuit terecht voor hulp of biedt zelf hulp aan, kan langer thuis blijven wonen in een aangename buurt enz…

De buurt/buurtbewoners worden allen betrokken, ongeacht hun leeftijd of service (zorg)vraag. Hoe vroeger en hoe actiever de buurt/buurtbewoners betrokken worden in het proces van buurtzorg, hoe groter de kans dat buurtzorg echt de zorg van buurtbewoners wordt. Zo wordt handelingsverlegenheid van buurtbewoners zo veel als mogelijk weggewerkt. Dit betekent dat mensen wel willen helpen, maar vaak niet weten hoe, of niet gevraagd worden.

De samenleving wordt een warme, solidaire samenleving en gaat vereenzaming tegen.
Buurtzorg draagt bij vermaatschappelijking van zorg.

 Buurtzorg beperkt zich niet enkel tot domein zorg en welzijn. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor andere beleidsthema’s, o.a.:

 • Wonen: woningaanpassingen, buurtarchitectuur
 • Gezondheid: afstemming met kinesisten, verpleegkundigen, ziekenhuizen
 • Sport en cultuur: evenementen, sportinfrastructuur: vandaag bv. openen fitpark, petanquetoernooi, wandelzoektocht.
 • Vrijwilligersbeleid: Vrijwilligers zijn de drijver van de sociale cohesie en verbondenheid in de buurt: vandaag zowel vrijwilligers van het dienstencentrum en Prins Kavelhof: zij verdienen een extra pluim.

Tijdens de buurtborrel konden bezoekers niet alleen genieten van een heerlijk zonnetje maar ook van verschillende activiteiten:

 • Begeleide rondgang van het fit-parcours
 • Een zoektocht met een bezoek aan onze modelwoning
 • Petanque wedstrijd

In Kaveltafel werd de hele dag heerlijke verfrissing of warm houdende drank aangeboden.

Kaveltafel is steeds toegankelijk is voor alle mensen binnen en buiten het domein. Iedereen kan er elke dag doorlopend kan eten van 11u-17u, behalve op maandag en zaterdag. Zondag wordt er een drie gangenmenu aangeboden waarvoor op voorhand gereserveerd moet worden. Ook voor feesten, vergaderingen, seminars zijn jullie welkom in Kaveltafel en kan u gebruik maken van een zaal dat voorzien is van alle accommodatie.

Op 19 september brachten Kaveltafel en Prins Kavelhof de primeur dat men start met een nieuwe menukaart EN een koffiebarkaart die wekelijks kan variëren.

Allen van harte welkom!