Over Prins Kavelhof

Assistentiewoningen als antwoord op toenemende vergrijzing

Door de toenemende vergrijzing vraagt Vlaanderen aan de gemeenten via het Vlaamse woonzorgdecreet om zelfredzaamheid bij hun oudere inwoners te stimuleren door woningen in de gemeente te voorzien, geschikt voor levenslang wonen. Men gaf dit de naam van assistentiewoningen. Omdat Brasschaat gemiddeld zelfs sneller vergrijst dan de gemiddelde Vlaamse gemeente zorgde het OCMW van Brasschaat ervoor dat op de site Prins Kavelhof 191 assistentiewoningen gerealiseerd kunnen worden.

De Groep Van Roey, een bekend en betrouwbaar bouwbedrijf uit de streek staat samen met Familiehulp, de grootste dienstverlener van thuiszorg in Vlaanderen, garant voor het welslagen van dit project.

Prins Kavelhof in het hart van de gemeente

Prins Kavelhof is gelegen nabij het centrum van Brasschaat. Waar men vroeger huisvesting voor ouderen voorzag op plaatsen waar het enkel rustig wonen is, gaat men nu op zoek naar locaties in het centrum van een gemeente, vlakbij voorzieningen en midden in het gemeenschapsleven. In dit project hebben we het geluk dat we de ideale combinatie kunnen aanbieden van centrale ligging en rustige omgeving.

Levenslang wonen in een groene omgeving

Op de site worden erkende assistentiewoningen gerealiseerd. Bewoners weten dat de woning aan alle kwaliteitsnormen voor een assistentiewoning zullen voldoen. Deze normen zorgen ervoor dat het ouder worden in een dergelijke woonst geen extra hindernissen oplevert. Hierbij wordt aan allerlei aspecten gedacht:

In het ontwerp van het project is men ook op zoek gegaan naar kwaliteit. Zo behoudt het ontwerp het karakter van een parkomgeving. Daarom zijn zo weinig mogelijk verhardingen voorzien, maar wel duidelijke voetgangersroutes en een open ruimte in het centrum van de ontwikkeling.

Prins Kavelhof concreet

In totaal worden 12 paviljoenen opgericht en een ontmoetingsruimte vooraan. Prins Kavelhof biedt rust en privacy aan zijn bewoners, in hun eigen appartement. Tegelijkertijd voorziet het project in mogelijkheden om deel te nemen aan een lokaal sociaal netwerk, via een ontmoetingsruimte, petanquebaan, speeltuin en andere voorzieningen op en naast de site. Voor het ontwerp van de site ging Van Roey Vastgoed een samenwerking aan met Poponcini en Lootens, AR-TE, Arcadis en Urban Landscape, allen gerenommeerde spelers in hun vak.

Bekijk hier meer beelden van Prins Kavelhof

Hebt u vragen?

Stuur een e-mail naar info@prinskavelhof.be of bel naar 03 340 18 70.

Je kan ons vinden op volgend adres:
Van Hemelrijcklei 80
2930 Brasschaat

Onze partners