Kerstsfeer in Prins Kavelhof

Weer een gezellige filmnamiddag op Prins Kavelhof

Terugblik op de jaarlijkse buurtborrel

Tijdens de jaarlijkse buurtborrel op 19 september 2018, blikten we nog eens terug op waar Prins Kavelhof voor staat.

Het groots buurtfeest is tot stand gekomen door een fijne samenwerking tussen woonzorgcentrum Vesalius, Prins Kavelhof, het OCMW en Meeza, de uitbater van Kaveltafel. Dit initiatief vond voor de tweede keer plaats en heeft als doel om elkaar beter te leren kennen en van onze buurt een aangename woonomgeving te maken waar men echt kan SAMEN LEVEN. Elkaar ontmoeten, verhalen delen en vooral gezamenlijk genieten is waar de jaarlijkse buurtborrel voor staat!

Prins Kavelhof vertegenwoordigt een groep van 191 assistentiewoningen en heeft als opdracht zich in te zetten op sociale netwerkvorming en participatie. Prins Kavelhof heeft samen met Vesalius het initiatief genomen om verder in te zetten op buurtzorg.

Definitie buurtzorg:

Enerzijds heb je een Actief zorgzame buurt: de nadruk ligt op de buurt, die leeft, voor jong en oud, waar bewoners elkaar kennen, en zorgen voor elkaar. Anderzijds heb je Buurtgerichte zorg waarbij de nadruk ligt op het professionele karakter, en de zorg- en dienstverlening, die zo dicht mogelijk bij de bewoner plaatsvindt. Het gaat bij buurtzorg dus zowel over de buurt, waar het eigenaarschap eerder bij de buurtbewoners ligt (die zorg dragen voor elkaar), als over de buurtgerichte zorg, waar het eigenaarschap vooral bij de professionelen ligt.

 Buurtzorg staat voor:

 • Centraal: de sociale cohesie en het welzijn van buurtbewoners
 • Aandacht voor actief burgerschap, informele zorg en kwetsbare groepen
 • Er is een lokale , goede en afgestemde samenwerking (triadisch werken) tussen gebruikers, informele zorgverstrekkers en professionele zorg- en dienstaanbieders
 • Alle buurtbewoners worden betrokken ongeacht de leeftijd, met of zonder zorgvraag;
 • Het volledige ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod is nabij beschikbaar en toegankelijk
 • Oog voor aangepaste woningen, en inrichting van openbare ruimte
 • Ook mantelzorgers krijgen ondersteuning

De voordelen van buurtzorg situeert zich op meerdere vlakken:

Het individu voelt zich omringd, heeft een verhoogd aantal sociale relaties, kan bij zijn omringende netwerk of het professionele circuit terecht voor hulp of biedt zelf hulp aan, kan langer thuis blijven wonen in een aangename buurt enz…

De buurt/buurtbewoners worden allen betrokken, ongeacht hun leeftijd of service (zorg)vraag. Hoe vroeger en hoe actiever de buurt/buurtbewoners betrokken worden in het proces van buurtzorg, hoe groter de kans dat buurtzorg echt de zorg van buurtbewoners wordt. Zo wordt handelingsverlegenheid van buurtbewoners zo veel als mogelijk weggewerkt. Dit betekent dat mensen wel willen helpen, maar vaak niet weten hoe, of niet gevraagd worden.

De samenleving wordt een warme, solidaire samenleving en gaat vereenzaming tegen.
Buurtzorg draagt bij vermaatschappelijking van zorg.

 Buurtzorg beperkt zich niet enkel tot domein zorg en welzijn. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor andere beleidsthema’s, o.a.:

 • Wonen: woningaanpassingen, buurtarchitectuur
 • Gezondheid: afstemming met kinesisten, verpleegkundigen, ziekenhuizen
 • Sport en cultuur: evenementen, sportinfrastructuur: vandaag bv. openen fitpark, petanquetoernooi, wandelzoektocht.
 • Vrijwilligersbeleid: Vrijwilligers zijn de drijver van de sociale cohesie en verbondenheid in de buurt: vandaag zowel vrijwilligers van het dienstencentrum en Prins Kavelhof: zij verdienen een extra pluim.

Tijdens de buurtborrel konden bezoekers niet alleen genieten van een heerlijk zonnetje maar ook van verschillende activiteiten:

 • Begeleide rondgang van het fit-parcours
 • Een zoektocht met een bezoek aan onze modelwoning
 • Petanque wedstrijd

In Kaveltafel werd de hele dag heerlijke verfrissing of warm houdende drank aangeboden.

Kaveltafel is steeds toegankelijk is voor alle mensen binnen en buiten het domein. Iedereen kan er elke dag doorlopend kan eten van 11u-17u, behalve op maandag en zaterdag. Zondag wordt er een drie gangenmenu aangeboden waarvoor op voorhand gereserveerd moet worden. Ook voor feesten, vergaderingen, seminars zijn jullie welkom in Kaveltafel en kan u gebruik maken van een zaal dat voorzien is van alle accommodatie.

Op 19 september brachten Kaveltafel en Prins Kavelhof de primeur dat men start met een nieuwe menukaart EN een koffiebarkaart die wekelijks kan variëren.

Allen van harte welkom!

Terugblik op een gezellige barbecue

Donderdag 23 augustus genoten 60 enthousiaste bewoners van het domein van assistentiewoningen ‘Prins Kavelhof’ van een gezellige en lekkere barbecue. Het weer was ons gunstig gestemd.  Zowel binnen als buiten werd er lekker gegeten.

Het sociaal karakter van het evenement is tevens een groot succes: de tafels werden bij elkaar geschoven en vormden lange rijen met geschater en plezier. Op het terras klonk veel feestplezier en banden werden er onder elkaar gesmeden. Op deze manier leren de bewoners elkaar nog beter kennen en integreren we de nieuwe bewoners in ons prachtig en gezellig domein!

Dit initiatief vanuit het feestbestuur dat samengesteld is uit bewoners, met de ondersteuning van de woonassistenten en in samenwerking met Meeza, de uitbater van het restaurant en de mooie ontmoetingsruimte voor de bewoners en externe klanten, werd door iedereen gesmaakt.

Tijdens het eten werden al nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst.  De voorzitster van het feestbestuur reageert erg trots en voldaan. Samen met de beheerinstantie en de woonassistenten werken we gestaag verder aan een maandelijkse activiteitenkalender van, voor en door de bewoners.

De eerstvolgende activiteit is een grootse buurtborrel met petanquewedstrijd, een begeleide activiteit op ons fitnessparcour, een zoektocht en een bezoek aan de kijkwoning. De deelnemers worden in de watten gelegd met een verfrissing of een hartige koffie in onze foyer.

Maar we blikken nu alvast terug op een zeer geslaagde barbecue!

The Everly Beatles

The Everly Beatles mochten heel wat bezoekers ontvangen tijdens hun optreden.

 

Terug naar de sixties met The Everly Beatles

Op donderdag 29 maart vindt er een live optreden plaats van The Everly Beatles.

Zowel onze bewoners maar ook onze buren zijn welkom om er één groot happening van te maken.

Praktische regelingen:

 • Plaats: zaal naast restaurant in hoofdgebouw Prins Kavelhof, Van Hemelrijcklei 80, 2930 Brasschaat
 • Aanvang: 14u30 (deuren vanaf 14 uur)
 • Duur: 45 tot 60 minuten met een pauze van 20 minuten
 • Kostprijs: bij vooraf inschrijving 10,00 EUR (hierin begrepen 1 consumptie ter waarde van  2,20 EUR (koffie, pils, frisdrank). In ruil hiervoor ontvangt u een inkomkaart.)
 • Er mag niet geparkeerd worden op de site.

Wekelijkse activiteiten op Prins Kavelhof

Prins Kavelhof biedt u privacy en comfort in uw appartement maar brengt ook mensen samen door de vele activiteiten. Er is een aanbod van wekelijkse activiteiten en hebben een feestcomité die op vraag van de bewoners evenementen organiseert. Een overzicht:

Maandag            gezelschapsspelen met een drankje en hapje

Dinsdag              bridgen in clubverband

Woensdag         linedance op swingende muziek in de voormiddag

                                  bridgen in clubverband in de namiddag

Donderdag       heerlijk ontspannen tijdens de jogasessie in de voormiddag

                                 kaarten, borrelen en seminars bijwonen in de namiddag

Maar onze bewoners houden van een bruisend leven en samen genieten dat door ons feestcomité wordt vertaald in heerlijke momenten:

Elke eerste zondag van de maand is er een aperitiefmoment met glaasjes cava of wat u wenst

Tijdens onze feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen wordt het domein omgetoverd in een prachtig thematafereel dankzij de verenigde krachten van onze bewoners: samen kerstbomen opstellen en versieren, bloemschikken, kortom alle voorbereidende werkzaamheden om er een gezellig feest van te maken.